Privacyverklaring


BC4U Teaming gaat vanzelfsprekend op een een zorgvuldige manier om met ieders persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we: alle informatie die herleid kan worden tot jou als individu. Denk hierbij met name aan je naam, mailadres en je telefoonnummer.

In deze verklaring leggen we uit wat BC4U Teaming doet aan de bescherming van jouw privacy. We beschrijven hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen, voor welke doeleinden wij jouw persoongegevens verwerken en wanneer wij jouw persoonsgegevens delen met derde partijen. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal dit statement worden aangepast.


Het bedrijf BC4U Teaming

BC4U Teaming is de handelsnaam van een besloten vennootschap, gevestigd te Baarn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57694583.

Heb je na lezing van deze privacy verklaring nog vragen over hoe wij persoonsgegevens verwerken, stuur ons dan een mail: info@bc4u-teaming.nl of bel ons: 06-52421115 (Lieke Sluis-Hoogerwerf).


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

BC4U Teaming verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

BC4U Teaming Compass®:

 • Het kunnen aanmaken van een teamaccount voor je team en een gebruikersaccount voor jezelf in het BC4U Teaming Compass®, het kunnen werken met deze webapplicatie.
 • Het kunnen helpen bij vragen (door de helpdesk) of het kunnen oplossen van technische problemen (door onze technische support).

Relatiebeheer:

 • Het beheer van onze relatie met jou, waaronder begrepen alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, zoals nota aanvraag, klachtafhandeling, storingsopheffing en advisering.
 • Het per email kunnen bieden van informatie over onze diensten en activiteiten (nadat je hiervoor toestemming voor hebt gegeven).
 • Het online kunnen aanbieden van e-learning modulen en webinars, nadat je je hiervoor als deelnemer hebt aangemeld.

Bedrijfsvoering:

 • Het doen van offertes en het sluiten van contracten voor onze dienstverlening, en de communicatie hierover.
 • Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging van onze website en producten en diensten, het tegengaan van misbruik van onze producten en diensten en de verbetering van dienstverlening.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verstrekking van jouw gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten.

Toestemming

Wij verwerken alleen persoonsgegevens na jouw toestemming. Je hebt wettelijk het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan de intrekking.

Relatiebeheer

Wanneer jij je gegevens invult op het contactformulier op onze website (https://www.bc4u-teaming.nl), of op andere manier in contact treedt met één van de medewerkers of partners van BC4U Teaming, nemen wij de daarbij door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze relatiedatabase, om contact met je op te kunnen nemen en informatie te kunnen toesturen. Wij doen alle moeite jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. Onze relatiedatabase is ondergebracht bij Mailerlite en degelijk beveiligd tegen data-lekken en -inbraken.Accountgegevens voor het BC4U Teaming Compass®

Om gebruik te kunnen maken van het BC4U Teaming Compass®, vraag je een teamaccount aan, of een collega doet dit, en daarna maak je voor jezelf een gebruikersaccount aan. Wij vragen hiervoor de teamnaam, je emailadres en je voor- en achternaam. Bij de eerste keer inloggen moet je een deelnemersverklaring accorderen, ten teken dat je bekend met hoe wij jouw gegevens verwerken.

Wij verwerken deze accountgegevens alleen in de database van het BC4U Teaming Compass®, met als enige doel jou in staat te stellen gebruik te maken van het BC4U Teaming Compass®. Nooit of te nimmer gebruiken we accountgegevens uit de database van het BC4U Teaming Compass voor relatiebeheer doeleinden.


Gegevens voor de helpdesk

Heb je als gebruiker vragen of is er een probleem in het gebruik van het BC4U Teaming Compass® ontstaan, dan vragen we je om je probleem aan te melden via de online helpdesk (https://helpdesk.bc4u-teaming.online). Via dit online formulier kan je aangeven hoe de helpdesk contact met je mag opnemen. Persoonsgegevens die je hierbij vermeldt, zoals je telefoonnummer, worden na het oplossen van het probleem door ons weer verwijderd en dus niet bewaard voor andere doeleinden. 

Wil je liever niet via een webformulier communiceren, dan kan je desgewenst ook gebruik maken van het mailadres helpdesk@bc4u-teaming.nl. De helpdesk behandelt alleen vragen en problemen van degene die mailt, en verwerkt geen vragen voor anderen of gegevens van anderen. 


Verwerking van je antwoorden in het BC4U Teaming Compass®

De antwoorden die je in de vragenlijsten van het BC4U Teaming Compass® invult worden opgeslagen in de bijbehorende database. Het enige doel hiervan is om de antwoorden te kunnen verwerken tot een indviduele uitslag en/of een teamuitslag. De antwoorden worden voor geen ander doel gebruikt, tenzij na jouw nadrukkelijke toestemming. De database en de server van het BC4U Teaming Compass® zijn degelijk beveiligd tegen data-lekken.


Verwerkersovereenkomst

Voor het gebruik van het BC4U Teaming Compass® is het mogelijk desgewenst een aanvullende Verwerkersovereenkomst af te sluiten, aanvullend op de Dienstenovereenkomst die we met elke klant afsluiten. Deze Verwerkersovereenkomst beschrijft de rechten en plichten van BC4U Teaming als Verwerker en die van de klant als Verwerkersverantwoordelijke.

Subverwerkers

BC4U Teaming werkt met leveranciers die als subverwerker optreden. Dit zijn bedrijven met wie BC4U Teaming persoonsgegevens deelt of die toegang hebben tot een database om bovenstaande diensten aan jou te kunnen verlenen. Wij kiezen onze partners zorgvuldig vanuit oogpunt van beveiliging en houden hierbij altijd rekening met jouw privacy.

Het betreft voor het BC4U Teaming Compass®:

 • Marketing Makers: verzorging van technische support, applicatiebeheer en databasebeheer, ISO gecertificeerd;
 • True: de Nederlandse serverprovider waar Marketing Makers mee werkt;
 • Yemsoft: voor business analyse, advisering bij storingen, incidenten en over privacy.

Voor ons relatiebeheer zijn dat:

 • MargooSchrijft: verzorging van relatiebeheer en de nieuwsbrief;
 • Mailerlite: software voor de verzorging van emailings en relatiebeheer;
 • IMU/Huddle: software voor de online community en E-learning;
 • Zapier: software voor de koppeling tussen Huddle en Mailerlite.

De hosting van de website en de verzorging van emailverkeer met extensies @bc4u-teaming.nl is ondergebracht bij: Strato.


Automatisch gegenereerde informatie

In de applicatie van het BC4U Teaming Compass® en op de website https://www.bc4u-teaming.nl maken wij geen gebruik van cookies of pixel tracking.

Analyse gebruik

Optimalisatie van het BC4U Teaming Compass® doen wij aan de hand van helpdesk-meldingen en gerapporteerde gebruikerservaringen en klantevaluaties. Wij maken hierbij geen gebruik van cookies of pixel tracking.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de relatie te onderhouden of om de overeengekomen diensten te kunnen leveren. Persoonsgegevens gekoppeld aan een teamaccount die langer dan een jaar niet meer wordt gebruikt worden verwijderd.

Inzage in je gegevens

Door een email te sturen naar info@bc4u-teaming.nl kun je jouw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien dan ontvang je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn een overzicht van jouw persoonsgegevens in onze databases conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Wijzigen van je gegevens

Wil je jouw persoonsgegevens in de database van het BC4U Teaming Compass® wijzigen, en heb je een gebruikersaccount in het BC4U Teaming Compass®, dan kan je hier zelf voor zorgen of de helpdesk hiervoor inschakelen. Ook kan de portaalbeheerder in jouw team hiervoor zorgen.Verwijderen van persoonsgegevens

In de volgende gevallen verwijderen wij jouw persoonsgegevens, zonder dat je hier iets voor hoeft te doen:

 • Wordt het abonnement en de onderliggende overeenkomst beëindigd, zodat je geen gebruik meer maakt van je account(s) in het BC4U Teaming Compass®, dan worden je gegevens direct uit de database van het BC4U Teaming Compass® verwijderd.
 • Heb je een gebruikersaccount, vallend onder een overeenkomst die BC4U Teaming met je werkgever heeft afgesloten en ga je uit dienst, dan worden jouw gebruikersaccount en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens verwijderd, zodra de gebruikersaccount 1 jaar niet meer gebruikt is.

Verzoek verwijderen persoonsgegevens

Je hebt op ieder moment het recht te verzoeken om per direct alle gegevens te verwijderen. Wil je jouw gegevens uit onze database(s) laten verwijderen dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen jou op de hoogte conform het aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgestelde protocol. Wij informeren je zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over het protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.


Wijzigingen privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan eenzijdig worden gewijzigd. Via de links naar de privacyverklaring op de webpagina’s van het BC4U Teaming Compass® en de website vind je altijd de laatste en geldige versie van de privacy verklaring.

Klachten

Natuurlijk helpen we je graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stacks Image 394
Stacks Image 400

BC4U Teaming is ingeschreven onder KvK-nummer 57694583 - BC4U Teaming Compass® is een geregistreerd handelsmerk

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.