Disclaimer


De website https://www.bc4u-teaming.nl wordt beheerd door BC4U Teaming. Het op deze website aangeboden materiaal is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is BC4U Teaming in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van enige onjuistheid, onvolledigheid, of andere tekortkoming in het aangeboden materiaal. Gebruik en kennisneming van het materiaal van BC4U Teaming geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker.

De website https://www.bc4u-teaming.nl bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar sites die buiten het domein van BC4U Teaming liggen. Met deze verwijzingen en/of hyperlinks is beoogd de aangeboden informatie te verdiepen, te verbreden of nader toe te lichten. BC4U Teaning is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van bedoelde sites.

BC4U Teaming is niet aansprakelijk voor schade aan soft- of hardware, of andere (gevolg)schade, die is veroorzaakt door virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere ongerechtigheden die op een of andere wijze gekoppeld zijn aan het op de website of door middel van verwijzing of een link op sites van derden aangeboden materiaal. BC4U Teaming zal zich evenwel inspannen om het risico op schade zoveel mogelijk uit te bannen.

Auteursrechtelijke bescherming

Het via de website https://www.bc4u-teaming.nl aangeboden materiaal is auteursrechtelijk beschermd. Dit materiaal is bestemd om voor de door BC4U Teaming beoogde informatieve doelstellingen te worden aangewend. Ander gebruik kan inbreuk maken op de rechten van BC4U Teaming of de rechten van derden die door BC4U Teaming worden vertegenwoordigd. Het materiaal mag dan ook op geen enkele wijze worden verspreid, gekopieerd, gedownload, of anderszins gebruikt worden, anders dan voor persoonlijke studie of privégebruik in huiselijke kring zonder commercieel oogmerk.

Het aanbrengen van (hyper)links vanaf andere sites naar de website https://www.bc4u-teaming.nl is voorbehouden aan de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BC4U Teaming.

Stacks Image 394
Stacks Image 400

BC4U Teaming is ingeschreven onder KvK-nummer 57694583 - BC4U Teaming Compass® is een geregistreerd handelsmerk

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.