Stacks Image 255

Samenwerking op koers


Regelmatige teaming versterkt de samenwerking. Dat weten we. Maar dan komen de praktische vragen. Waar moet het teamgesprek dan over gaan? Hoe zorgen we dat ieder daar aan meedoet en in gehoord wordt? Hoe houden we focus op wat nu van belang is? Wat levert het eigenlijk concreet op?

Het BC4U Teaming Compass® is een webapplicatie die hierin eenvoudig de weg wijst. De vragenlijsten garanderen dat essentiële kwesties op tafel komen. Elke 4 tot 6 weken opnieuw. Telkens is een teamgesprek van circa 2 uur voldoende om tot resultaat te komen. De teamdialoog kan desgewenst ook per videobel verbinding plaatsvinden. Of voor thuiswerkers: een vast onderdeel worden van een periodieke 'teamdag' op kantoor!

Stacks Image 435

Praktijkervaringen


De praktijk leert dat het BC4U Teaming Compass® zowel voor bestaande als nieuw gevormde teams goede diensten kan bewijzen. Vertrekpunt is altijd de opgave waar het team zich voor geplaatst ziet. Doorgaans is een meer intensieve, flexibele en lerende samenwerking nodig, om goed te presteren. Of zijn de doelen veranderd en is in het verleden een werkwijze ontstaan die verbeterd of veranderd moet worden Ook zien we dat de leiding of teams innovaties willen adopteren, de werksfeer drastisch willen verbeteren, of willen inzetten op leren en ontwikkelen van medewerkers. Management- en directieteams gebruiken het BC4U Teaming Compass® om te groeien in (gedeeld) leiderschap en een lerende en 'agile' organisatie te ontwikkelen.

Stacks Image 420
Stacks Image 431

Wetenschappelijk gefundeerd


Met het BC4U Teaming Compass® kunnen teams, leiding en veranderaars op eenvoudige wijze direct profiteren van wetenschappelijk gefundeerde inzichten over teaming, organisatie-ontwikkeling, gedragsverandering en waardegedreven prestatie-verbetering. De vragenlijsten zijn ontwikkeld door dr.ir. Lieke Sluis-Hoogerwerf op basis van haar 30-jarige ervaring met (team based) organisatie-transformatie en (actie-) onderzoek op dit gebied. In de surveys en de applicatie zijn sociaal-wetenschappelijke inzichten verwerkt over sleutelfactoren voor lerend samenwerken in teams.

Het BC4U Teaming Compass® faciliteert een transformatieve leerweg: een reeks kleine veranderingen geven een positieve omslag in de samenwerking. Als resultaat mag bij professionele toepassing een onomkeerbare groei in het samenwerkingsbewustzijn en -vermogen verwacht worden.

Stacks Image p219_n394
Stacks Image p219_n400

BC4U Teaming is ingeschreven onder KvK-nummer 57694583 - BC4U Teaming Compass® is een geregistreerd handelsmerk

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.