Stacks Image 313
Stacks Image p351_n2
Stacks Image p352_n2
Stacks Image p352_n8
Stacks Image 394
Stacks Image 396
Stacks Image 255

Samenwerking op koers


Regelmatige teamreflectie versterkt de samenwerking. Dat weten we. Maar dan komen de praktische vragen. Waar moet het teamgesprek dan over gaan? Hoe zorgen we dat ieder daar aan meedoet en in gehoord wordt? Hoe houden we focus op wat nu van belang is? Wat levert het eigenlijk concreet op?

Het BC4U Teaming Compass® is een webapplicatie die hierin eenvoudig de weg wijst. De vragenlijsten garanderen dat essentiële kwesties op tafel komen. Elke 4 tot 6 weken opnieuw. Telkens is een teamgesprek van 2 uur voldoende om tot resultaat te komen. Achtereenvolgens komen aan bod: de teamopgave, de teamroutines, ieders gedrag, de werkverdeling, de ambities, inzetbare talenten, het leiderschap, de competenties en de opbrengsten van het teaming traject. Dankzij de reflecties brengen en houden de teamleden de samenwerking op de gewenste koers.

  • dankzij de surveys is ieder goed voorbereid op het teamgesprek
  • elk reflectiegesprek geeft nieuwe inzichten en verbetert de samenwerking
  • de workflow faciliteert de psychologische veiligheid
  • de dialoog over de samenwerking wordt een goede gewoonte
Stacks Image 435

Praktijkervaringen

De praktijk leert dat het BC4U Teaming Compass® zowel voor bestaande als nieuw gevormde teams goede diensten kan bewijzen. Vertrekpunt is altijd de opgave waar het team zich voor geplaatst ziet. Doorgaans is een meer intensieve, flexibele en lerende samenwerking nodig, om goed te presteren. Of zijn de doelen veranderd en is in het verleden een werkwijze ontstaan die verbeterd of veranderd moet worden Ook zien we dat de leiding of teams innovaties willen adopteren, de werksfeer drastisch willen verbeteren, of willen inzetten op leren en ontwikkelen van medewerkers. Management- en directieteams gebruiken het BC4U Teaming Compass® om te groeien in (gedeeld) leiderschap en een lerende en 'agile' organisatie te ontwikkelen.

Stacks Image 420
Stacks Image 431

Wetenschappelijk gefundeerd

Met het BC4U Teaming Compass® kunnen teams, leiding en veranderaars op eenvoudige wijze direct profiteren van wetenschappelijk gefundeerde inzichten over teaming, organisatie-ontwikkeling, gedragsverandering en waardegedreven prestatie-verbetering. De vragenlijsten zijn ontwikkeld door dr.ir. Lieke Sluis-Hoogerwerf op basis van haar 30-jarige ervaring met (team based) organisatie-transformatie en (actie-) onderzoek op dit gebied. In de surveys en de applicatie zijn sociaal-wetenschappelijke inzichten verwerkt over wat vereiste condities en essentiele kwesties bij teaming zijn, wat psychologische veiligheid bevordert, en wat teamleren op gang kan helpen.

Het BC4U Teaming Compass® faciliteert een transformatieve leerweg conform actuele inzichten over cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling (o.a. appreciateve inquiry, theorie U en secure base leadership). Als resultaat mag bij professionele toepassing een onomkeerbare groei in het samenwerkingsbewustzijn en -vermogen verwacht worden.

BC4U Teaming is ingeschreven onder KvK-nummer 57694583 - BC4U Teaming Compass® is een geregistreerd handelsmerk

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.