Teamgedoe? Krijg kijk op teaming


Ken je die tekening van de oude en de jonge vrouw ineen? Een klassieker. Afhankelijk van hoe je kijkt zie je de jongere of juist de oudere vrouw. En dat bepaalt hoe jij het plaatje ervaart. Wat het plaatje in jou aanspreekt.

Zo werkt het dus ook met kijken naar teamwerk. We kunnen kiezen. Ofwel we zien een-team-als-ding, als een systeem dat op een bepaalde manier werkt. Ofwel we zien mensen die ergens samen al lerend werk van maken, om iets moois voor elkaar te krijgen. Met alle menselijke dynamiek van dien.

Beide plaatjes zijn een soort van waar. En dat geldt ook voor wat ieder er in ziet, en wat ieder al dan niet aanspreekt of tegenstaat. Wat het met je doet. Dat is voor ieder een eigen waarheid. Dat is nou eenmaal zo. En daar moeten we het maar mee doen.

Toch?

Nou, nee. Tenminste, niet als we samen mooie resultaten willen boeken. Daar hoort bij: verantwoordelijkheid nemen voor hoe je naar de samenwerking kijkt, hoe je je daartoe verhoudt, hoe je daarover communiceert en wat je er aan doet.

Teams geven altijd gedoe

Dat is het plaatje dat meestal de overhand heeft. Zo denken heel veel mensen er over. De oorzaak: ruime ervaring met ingewikkelde groepsdynamiek. Botsende belangen. Irritaties. Misverstanden. Macht spelletjes. Conflicten. Interventies. Moeizame gesprekken. En gemengde gevoelens daarover.

Maar wat nu als je verantwoordelijkheid neemt voor hoe je kijkt? Want waarom zou je in een concrete situatie vooral uitgaan van 'gedoe' als vanzelfsprekend en vervelend gegeven? Wat hou je daarmee in stand? Hoe voelt dat? Wie doe je daar een plezier mee?

"The real voyage of discovery is not in seeking new landscapes, but in having new eyes." (Marcel Proust)

Je kunt ook anders kijken. Je laat dan vervelende ervaringen en gemengde gevoelens even voor wat ze zijn, en wordt nieuwsgierig. Dan vraag je je af: wat gebeurt hier eigenlijk? Het team-als-gedoe-plaatje verdwijnt naar de achtergrond, en je zet het proces van vormgeven aan de samenwerking, voorop. En je bekijkt dat telkens van allerlei kanten.

Stel je nu eens voor, dat je collega’s, je medewerkers of je baas hetzelfde doen. Dat zij ook gaan onderzoeken hoe de samenwerking vormkrijgt. Maakt dat je nieuwsgierig? Zou je het er over willen hebben? Ben je benieuwd wat dat zou kunnen brengen?

Fris blijven kijken

Op heel veel werkplekken is het zo, dat een frisse blik regelmatig hard nodig is. Omdat daar min of meer vaste groepjes mensen alleen mooie resultaten kunnen boeken als ze lerend samenwerken. Waarvan in feite verwacht wordt dat ze een krachtige lerende eenheid zijn, die van grote waarde is voor klanten, voor de teamleden, voor de organisatie… Dat vraagt dat ze nieuwsgierig blijven naar wat er gebeurt.

Een teamleider kan dit stimuleren door een stevige maar haalbare ontwikkel-opgave voor het komende jaar af te spreken. En door een team regelmatig te laten teamen rond de opgave die het team zich heeft gesteld. Afstand nemen, opnieuw kijken, beelden en gedachten delen. Het gesprek aangaan over hoe het gaat. Even niet poetsen maar juist lullen. Ontdekken wat anders moet en kan, en hoe dat gedaan kan worden.

Volgens sommigen kost deze manier van werken AAN de samenwerking teveel tijd. Tja, tijd is natuurlijk een relatief begrip. Laat ik dus even concreet worden. In onze praktijk zien we dat teamingsessies van 2 uur en eens per 4 tot 6 weken meer dan genoeg zijn. Terwijl dit het teamleren enorm in de lift zet.

Wat? Maar dat is toch al gauw 24 uur per jaar? Waarom zou je dat moeten willen?

Geen idee. Dat verschilt per team en per organisatie. Maar stel nu eens, dat die 24 uur zeker weten effectief ingezet worden. Dus geen oeverloze vage gesprekken, maar echt een bewezen werkende aanpak. En dat die aanpak er toe leidt dat teams beduidend minder tijd verspillen aan gedoe?

Stel nu ook eens, dat deze teamingsessies niet alleen iets doen aan teamgedoe, maar ook aan… nou bijvoorbeeld burn out en verloop onder professionals, overbelaste leidinggevenden, reactieve bedrijfsvoering, stagnerende organisatie-ontwikkeling en moeizame innovaties? Of aan psychologische onveiligheid, fouten en incidenten en een leeronvriendelijk werkklimaat?

Kijk op teaming

Uit onderzoek van o.a. Harvard blijkt telkens weer, hoe groot de invloed is van hoe mensen teamen. Hoe mensen met elkaar vorm geven aan hun samenwerking bepaalt: wie zich erbij voelen horen, of er ruimte is voor een menselijke maat, voor onderlinge verschillen, of mensen met plezier hun werk doen, of talenten benut worden, wat er geleerd wordt, of waargemaakt wat de bedoeling is, wat voor de klant gepresteerd wordt, hoe het leiderschap zich ontwikkelt, of innovaties slagen.

We zien dit zelf ook voortdurend terug in onze praktijk van online ondersteunde teaming. Regelmatige teamingsessies rond samenwerkingsvragen blijken een krachtige hefboom voor verandering en ontwikkeling. Dan is 1,3% fte (24 / 1836 uur) per jaar een investering, waar een impact tegenover staat die vele malen meer waarde heeft.

Stap uit het teamgedoe-plaatje. Regelmatig een frisse blik en teamen rond een goed gekozen ontwikkelopgave geeft groei en energie. Oh, en onderweg neemt het gedoe vanzelf af. Mooi meegenomen.

dr.ir. Lieke Sluis-HoogerwerfStacks Image 394
Stacks Image 400

BC4U Teaming is ingeschreven onder KvK-nummer 57694583 - BC4U Teaming Compass® is een geregistreerd handelsmerk

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.