Teamgedoe? Krijg kijk op teaming


Ken je die tekening van de oude en de jonge vrouw ineen? Een klassieker. Afhankelijk van hoe je kijkt zie je de jongere of juist de oudere vrouw. En dat bepaalt hoe jij het plaatje ervaart. Wat het plaatje in jou aanspreekt.

Zo werkt het dus ook met kijken naar teamwerk. We kunnen kiezen. Ofwel we zien een-team-als-ding, als een systeem dat op een bepaalde manier werkt. Ofwel we zien mensen die ergens samen al lerend werk van maken, om iets moois voor elkaar te krijgen. Met alle menselijke dynamiek van dien.

Beide plaatjes zijn een soort van waar. En dat geldt ook voor wat ieder er in ziet, en wat ieder al dan niet aanspreekt of tegenstaat. Wat het met je doet. Dat is voor ieder een eigen waarheid. Dat is nou eenmaal zo. En daar moeten we het maar mee doen.

Toch?

Nou, nee. Tenminste, niet als we samen mooie resultaten willen boeken. Daar hoort bij: verantwoordelijkheid nemen voor hoe je naar de samenwerking kijkt, hoe je je daartoe verhoudt, hoe je daarover communiceert en wat je er aan doet.

Teams geven altijd gedoe

Dat is het plaatje dat meestal de overhand heeft. Zo denken heel veel mensen er over. De oorzaak: ruime ervaring met ingewikkelde groepsdynamiek. Botsende belangen. Irritaties. Misverstanden. Macht spelletjes. Conflicten. Interventies. Moeizame gesprekken. En gemengde gevoelens daarover.

Maar wat nu als je verantwoordelijkheid neemt voor hoe je kijkt? Want waarom zou je in een concrete situatie vooral uitgaan van 'gedoe' als vanzelfsprekend en vervelend gegeven? Wat hou je daarmee in stand? Hoe voelt dat? Wie doe je daar een plezier mee?

"The real voyage of discovery is not in seeking new landscapes, but in having new eyes." (Marcel Proust)

Je kunt ook anders kijken. Je laat dan vervelende ervaringen en gemengde gevoelens even voor wat ze zijn, en wordt nieuwsgierig. Dan vraag je je af: wat gebeurt hier eigenlijk? Het team-als-gedoe-plaatje verdwijnt naar de achtergrond, en je zet het proces van vormgeven aan de samenwerking, voorop. En je bekijkt dat telkens van allerlei kanten.

Stel je nu eens voor, dat je collega’s, je medewerkers of je baas hetzelfde doen. Dat zij ook gaan onderzoeken hoe de samenwerking vormkrijgt. Maakt dat je nieuwsgierig? Zou je het er over willen hebben? Ben je benieuwd wat dat zou kunnen brengen?

Fris blijven kijken

Op heel veel werkplekken is het zo, dat een frisse blik regelmatig hard nodig is. Omdat daar min of meer vaste groepjes mensen alleen mooie resultaten kunnen boeken als ze lerend samenwerken. Waarvan in feite verwacht wordt dat ze een krachtige lerende eenheid zijn, die van grote waarde is voor klanten, voor de teamleden, voor de organisatie… Dat vraagt dat ze nieuwsgierig blijven naar wat er gebeurt.

Een teamleider kan dit stimuleren door een stevige maar haalbare ontwikkel-opgave voor het komende jaar af te spreken. En door een team regelmatig te laten teamen rond de opgave die het team zich heeft gesteld. Afstand nemen, opnieuw kijken, beelden en gedachten delen. Het gesprek aangaan over hoe het gaat. Even niet poetsen maar juist lullen. Ontdekken wat anders moet en kan, en hoe dat gedaan kan worden.

Volgens sommigen kost deze manier van werken AAN de samenwerking teveel tijd. Tja, tijd is natuurlijk een relatief begrip. Laat ik dus even concreet worden. In onze praktijk zien we dat teamingsessies van 2 uur en eens per 4 tot 6 weken meer dan genoeg zijn. Terwijl dit het teamleren enorm in de lift zet.

Wat? Maar dat is toch al gauw 24 uur per jaar? Waarom zou je dat moeten willen?

Geen idee. Dat verschilt per team en per organisatie. Maar stel nu eens, dat die 24 uur zeker weten effectief ingezet worden. Dus geen oeverloze vage gesprekken, maar echt een bewezen werkende aanpak. En dat die aanpak er toe leidt dat teams beduidend minder tijd verspillen aan gedoe?

Stel nu ook eens, dat deze teamingsessies niet alleen iets doen aan teamgedoe, maar ook aan… nou bijvoorbeeld burn out en verloop onder professionals, overbelaste leidinggevenden, reactieve bedrijfsvoering, stagnerende organisatie-ontwikkeling en moeizame innovaties? Of aan psychologische onveiligheid, fouten en incidenten en een leeronvriendelijk werkklimaat?

Kijk op teaming

Uit onderzoek van o.a. Harvard blijkt telkens weer, hoe groot de invloed is van hoe mensen teamen. Hoe mensen met elkaar vorm geven aan hun samenwerking bepaalt: wie zich erbij voelen horen, of er ruimte is voor een menselijke maat, voor onderlinge verschillen, of mensen met plezier hun werk doen, of talenten benut worden, wat er geleerd wordt, of waargemaakt wat de bedoeling is, wat voor de klant gepresteerd wordt, hoe het leiderschap zich ontwikkelt, of innovaties slagen.

We zien dit zelf ook voortdurend terug in onze praktijk van online ondersteunde teaming. Regelmatige teamingsessies rond samenwerkingsvragen blijken een krachtige hefboom voor verandering en ontwikkeling. Dan is 1,3% fte (24 / 1836 uur) per jaar een investering, waar een impact tegenover staat die vele malen meer waarde heeft.

Stap uit het teamgedoe-plaatje. Regelmatig een frisse blik en teamen rond een goed gekozen ontwikkelopgave geeft groei en energie. Oh, en onderweg neemt het gedoe vanzelf af. Mooi meegenomen.

dr.ir. Lieke Sluis-HoogerwerfLeiderschap, waarom is het zó belangrijk?

Wist je dat er meer dan 40.000 actuele boektitels zijn die over leiderschap gaan? En als je googelt er alleen in het Nederlands al meer dan 5 miljoen hits zijn (in het Engels zélfs bijna 3 miljard). Blijkbaar is leiderschap iets wat ons serieus bezig houdt. Ik ga hier dus ook niet proberen uit te leggen wát het is. Ook kom ik niet met een nieuw model, dat al onze vragen over leiderschap oplost. Waar wil ik het dan wel over hebben?

Waarom is dat leiderschap zó belangrijk?!

Een belangrijk deel van ons leven brengen we door op ons werk. Of je nu werkt voor een ‘baas’. Zelf die baas bent. Of zelfstandig bent. Een heel groot deel van je tijd gaat op aan werken. Hoewel we er graag over klagen en zeuren, doen we het ook met veel plezier. Omdat we ons graag nuttig voelen en ons graag nuttig maken sámen met anderen mensen.

Dit is geen nieuwe uitvinding; het is een oeroud instinct.

Dat weten én voelen we al sinds we als groep jagers en verzamelaars achter ons eten aan zaten. De mens is alleen in staat te overleven in groepsverband. Een beetje aap rukt zonder moeite onze ledematen van ons lijf. En tegen de klauwen van een beer zijn we niet opgewassen. Samenwerken dus. Samenwerken is iets waar we bijzonder goed in zijn en waar we zeer geschikt voor zijn. Samenwerken betekent ook organiseren. Blijven de jagers in hun grot kibbelend als kleuters rond het kampvuur zitten? Dan loopt het slecht af.

Er moet iemand zijn, die opstaat en zegt: ‘Ik zie een mooie toekomst voor me. Eén waarin we meer te eten hebben. Onze kinderen kunnen opgroeien en waar we samen veilig zijn.’ De prehistorische muurschilderingen over de hele wereld getuigen hiervan. Deze mensen zorgen voor verbinding in de groep. Vertrouwen in elkaar én de toekomst. Zij zorgen ervoor dat we ons vakmanschap als jagers en verzamelaars steeds verder ontwikkelen: Nee, die kuil moet wat dieper en laten we eens een scherpe punt aan onze stokken maken!

Elke succesvolle groep had zo iemand!

Iemand die ons richting geeft. Duiding geeft. Ons laat weten en voelen dat we ertoe doen. Dat samen iets bereiken belangrijk is. Het geeft ons het idee dat we onderdeel van een groter geheel zijn. Dat onze individuele bijdrage ertoe doet om als groep te overleven. Dit fenomeen noemen we leiderschap. En mensen die deze rol vervullen in onze hedendaagse groepen zijn onze leiders.

Nog steeds zijn er mensen, die roepen dat we werken voor ons geld. Misschien op de eerste dag van de maand. Maar de rest van de maand werken we, omdat we samen met anderen iets moois willen neerzetten. Iets wat ertoe doet. Iets waarvan we weten dat het helpt om de komende jaren nog aan het werk te zijn. Bestaanszekerheid. Een bijdrage leveren aan de toekomst. Onderdeel uitmaken van een groep. Het is de essentie van wie wij zijn. Van ons bestaan als mens. Daarom is werk ook zo belangrijk: Het meedoen en gezien worden, de waardering en het respect. Mag ik er zijn, hoor ik erbij, doe ik ertoe. Als het hierover gaat, zijn wij nog steeds jagers in de grot…

Dus managers, directeuren en bestuurders…

Ben je een groot deel van dag bezig met spreadsheets en e-mails? Denk dan eens na over jouw rol en waar je druk mee bent. Hoe zorg jij ervoor, dat jijzelf én je managers oog houden voor het instinct van de oermens? Hoeveel tijd brengen jij en je management nou echt door met mensen in de organisatie? En is er dan een gesprek over hoe mensen in de wedstrijd zitten? Hoe zorg je voor verbinding, vertrouwen en vakmanschap? En ja, ik weet het: Het is simpel gezegd, maar niet zo eenvoudig.

Het belang van leiderschap is onverminderd belangrijk. Mensen werken langer, arbeidskrachten zijn schaars en innovatie is noodzakelijk om een toekomst te hebben. Niet de grootste, of sterkste maar de meest communicatieve en verbindende leider gaat het redden. Combineer dat met goed vakmanschap en uw organisatie kan de toekomst aan.

WIL JE ALS LEIDER EENS EEN GOED GESPREK BIJ HET KAMPVUUR?

Om na te denken over wat jouw muurschildering zou zijn. Laat het dan weten. We zijn er graag voor je. Uiteindelijk moeten we het toch samen doen!

Show more posts

Stacks Image 394
Stacks Image 400

BC4U Teaming is ingeschreven onder KvK-nummer 57694583 - BC4U Teaming Compass® is een geregistreerd handelsmerk

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.