Over kerstbomen, samenwerking en schoonheid

Over kerstbomen, samenwerking en schoonheid

Vroeger versierden wij met het hele gezin de jaarlijkse kerstboom, vol overgave. Wat ik me herinner van dit ritueel is de mooie samenwerking. Het gesteggel over 'wie dekt de tafel 'en 'wie heeft afwasbeurt' bleef ineens uit. Saamhorigheid overheerste.

Al was er ook wel enige spanning en wat gekibbel. Het liefste wilde ik mijn favoriete versiering zelf ophangen. Met enige spijt keek ik toe als net die ene bal, die rode met het tedere sneeuwlaagje, al weg was. Maar al gauw gaven we elkaar onze lievelingsballen aan, om te zorgen dat ze op de juiste plek kwamen. Liepen we elkaar plagend voor de voeten. Was er de gespeelde schrik als een bal op de harde vloer uiteen spatte. En dan, na het plaatsen van de piek, de intense stilte… de lampjes die ondanks herhaald aandraaien niet aangingen. En onze hoera's als ze dan ineens toch aanfloepten. Whow! De ballen weerspiegelden ons, de prachtig opgetuigde boom onze samenwerking.

Wat leert ons dit?

Eén. Wij mensen hebben aanleg voor samenwerken. We hebben het in ons en kunnen daar werkendeweg en lerend vorm aan geven. Zo denk ik er al heel lang over. Helaas zeggen veel klassieke sociaal-wetenschappelijke studies iets anders. Samenwerkende mensen schijnen van alles nodig te hebben, want anders maken ze er al snel een rommeltje van. Door groupthink. Aangeleerde hulpeloosheid. Zelfvervreemding. Door niet naar elkaar willen luisteren. Voortdurende belangenstrijd. De kantjes er af lopen. Kortom, samenwerken moeten we niet onderschatten. Het is knap lastig en kan helemaal fout gaan.

Werkelijk? Ik geloof er geen kerstbal van!

We zijn er aan gewend onszelf in een negatief daglicht te zetten. Aldus journalist Rutger Bregman in "De meeste mensen deugen". Een aanrader, dit boek! Bregman ontmaskert mythe na mythe over wat wij mensen elkaar zouden aandoen. Het blijkt allemaal reuze mee te vallen. Een betoog vol realiteitszin dat mij sterkt in mijn optimistische kijk: (de meeste) mensen kunnen heel goed samenwerken.

Twee.Het helpt enorm als we voor iets moois kunnen gaan. Als we samenwerken voor indrukwekkende resultaten. 'Aim high' noemt Amy C. Edmondson dat in haar publicaties over 'teaming'. Deze Harvard hoogleraar schrijft over praktijken waarin mensen rond stevige opgaven onbevreesd hun krachten bundelen. Lerend. Toegewijd. Effectief. En met plezier. Uit haar onderzoek blijkt dat bedrijven en instellingen die deze kunst van teaming verstaan het indrukwekkend goed doen. We kunnen dus niet alleen goed samenwerken, het blijkt ook nog echt van toegevoegde waarde.

Drie. Elke metafoor moet je met een korrel zout nemen. Eens per jaar een kerstboom optuigen is heel iets anders dan dag-in-dag-uit waarmaken wat klanten, cliënten of burgers verwachten. Dan ontwikkelen zich patronen en gewoontes waar we last van krijgen, die energie kosten en de samenwerking onder druk zetten. Of we nu willen of niet. Dat vraagt om reflectie op de samenwerking. Samen de dialoog voeren om het leuker, slimmer en beter te doen. De boel samen ombuigen in iets waar we verder mee komen.

Maar reflectie organiseert zichzelf niet. Ook al weten we maar al te goed dat het nodig is…

Dat is geen negatief mensbeeld, dat is gewoon hoe het gaat. In de waan van alle dag. Daarom zet ik mij als vakvrouw en ondernemer vól in voor het ondersteunen van teamreflectie in organisaties waar teaming onmisbaar is voor succes. Want mensen kunnen heel goed samenwerken. Vooral als we er samen echt iets moois van willen maken. Of het nu een kerstboom is, of een ander kunststukje. Leg de lat gerust maar hoog.

Op naar prachtig mooie samenwerking in 2020!

Show more posts

Stacks Image 394
Stacks Image 400

BC4U Teaming is ingeschreven onder KvK-nummer 57694583 - BC4U Teaming Compass® is een geregistreerd handelsmerk

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.